O mnie

Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) ukończyłem w 1999 roku. W 2004 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych, w 2006 roku specjalizację z pediatrii, a w 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej. Od 2001 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UMB (wcześniej Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UMB). W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku udzielam konsultacji w Klinice i dwóch poradniach specjalistycznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i European Atherosclerosis Society (EAS). Jestem certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Mój dorobek publikacyjny to współautorstwo 25 oryginalnych prac badawczych, 22 prac poglądowych, 37 komunikatów na zjazdach krajowych i międzynarodowych oraz 3 inne publikacje.